Mitä psykoterapia on?

Kognitiivinen psykoterapia - Rauma
"Psykoterapiassa on kyse jäsennellystä vuorovaikutuksellisesta prosessista potilaan ja hoitavan henkilön välillä. Psykoterapia on tavoitteellista, mielenterveyden ongelman tai häiriön poistamiseen tai lieventämiseen tähtäävää ammatillista toimintaa. Se pohjautuu vakiintuneeseen ja koeteltuun psykologiseen tietopohjaan ja sen puitteet määritellään hoitosopimuksessa. Psykoterapioita toteuttavat psykoterapeutit, joilla on tarvittava koulutus ja kokemus." - Suomalainen lääkäriseura Duodecim

Psyykkisen häiriön tai siihen liittyvän kärsimyksen poistamisen tai lieventämisen lisäksi psykoterapialla tuetaan asiakkaan psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätään henkilön valmiuksia ratkaista itse ongelmiaan.


Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivinen psykoterapia on psykoterapiamuodoista tieteellisesti tutkituin. Se soveltuu kaikille lapsista aikuisiin. Kognitiivisessa psykoterapiassa työskentelyn fokuksessa ovat asiakkaalle haittaa tuottavat ajatukset, uskomukset ja niihin liittyvät hankalat tunteet. Perusajatuksena on, että muokkaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan saadaan aikaan muutosta myös tunnekokemuksessa. Terapiassa myös kokeillaan ja harjoitellaan uudenlaista käyttäytymistä ja toimintatapoja. Kognitiivisessa psykoterapiassa voidaan hyödyntää erilaisia kokemuksellisia työtapoja, esimerkiksi altistusta. Terapian tavoitteena on auttaa asiakasta itse oivaltamaan, ymmärtämään omaa kokemusmaailmaansa ja käyttäytymistään ja siten löytämään keinoja näiden muuttamiseen myös käytännössä. 


Milloin psykoterapiaan kannattaa hakeutua?

Ongelmien syyt ovat yksilöllisiä ja aina tärkeitä hoitaa. Psykoterapia voi olla tuki ja turva silloin, kun omat voimat eivät riitä. Toisinaan riittää muutamakin käyntikerta, mutta vaikeampien asioiden kanssa terapiatyöskentely on usein pitkäkestoisempaa (esim. 1-3 vuotta).

Terapiaan voit hakeutua esimerkiksi, jos olet ahdistunut tai masentunut, uupunut työssäsi, koet jatkuvasti riittämättömyyttä tai elämässä on tullut vastaan pettymyksiä tai ihmissuhdeongelmia, joiden yli on vaikea omin avuin päästä.